Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable CLAVELL FORMATGERS S.L.
CIF: B59550814
Contacte info@mandukacasa.cat
Telf: 93 799 34 55
C/ de Les Corts, num. 31, 08349, Cabrera de Mar
Finalitat 1) Donar resposta a les consultes i sol·licituds d'informació rebudes.
2) Realitzar compra online.
Legitimació 1) Donar resposta a les consultes i sol·licituds d'informació rebudes: Per a les consultes d'informació que rebi "Mandukacasa" per correu electrònic té un interès legítim en atenció a l'interessat.
Per a les consultes d'informació que rebi "Mandukacasa" via el formulari de contacte obtenim el consentiment explícit de l'interessat (Art. 6.1.a RGPD).
2) Realitzar compra online: via el formulari de compra obtenim el consentiment explícit de l'interessat (Art. 6.1.a RGPD).
Conservació 1) Donar resposta a les consultes i sol·licituds d'informació rebudes: Per a les consultes i sol·licituds de cita i d'informació la conservació es mantindrà durant el període d'un any a partir de l'última confirmació d'interès.
2) Realitzar compra online: Les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d'aplicació.
Procedència 1) Donar resposta a les consultes i sol·licituds d'informació rebudes: El propi interessat o el seu representant legal.
2) Realitzar compra online: El propi interessat o el seu representant legal.
Destinataris No cedim dades a tercers.
Transferències internacionals No realitzem transferències internacionals amb les seves dades.
Drets Accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat de les dades personals, com s'explica al corresponent apartat.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades al desglossament d'apartats que li presentem a continuació (segona capa informativa.

Informació general

La present Política de Privacitat té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regulen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, us expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com es realitzen aquests processos, amb quines finalitats, quines altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de dades?

El responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini les finalitats i mitjans del tractament de dades personals.

Li informem que CLAVELL FORMATGERS S.L. (en endavant "Mandukacasa") és el titular de la web mandukacasa.cat, amb CIF: B59550814 i domicili a C/ de Les Corts, num. 31, 08349, Cabrera de Mar. Pot contactar per correu electrònic a info@mandukacasa.cat.

Finalitat. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personal?

A "Mandukacasa" tractem la informació que ens facilita per:
1) Donar resposta a les consultes i sol·licituds d'informació rebudes.
2) Realitzar compra online.

La informació personal que ens faciliti a través dels correus electrònics es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, no s'entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d'acord amb el que estableix el RGPD 679/2016 i la L.O. 3/2018. Per a complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliti, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d'aquestes dades personals.

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació.
1) Donar resposta a les consultes i sol·licituds d'informació rebudes: Per a les consultes d'informació que rebi "Mandukacasa" per correu electrònic té un interès legítim en atenció a l'interessat.
Per a les consultes d'informació que rebi "Mandukacasa" via el formulari de contacte obtenim el consentiment explícit de l'interessat (Art. 6.1.a RGPD).
2) Realitzar compra online: via el formulari de compra obtenim el consentiment explícit de l'interessat (Art. 6.1.a RGPD).

Conservació. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Excepte que existeixi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:
1) Donar resposta a les consultes i sol·licituds d'informació rebudes: Per a les consultes i sol·licituds de cita i d'informació la conservació es mantindrà durant el període d'un any a partir de l'última confirmació d'interès.
2) Realitzar compra online: Les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d'aplicació.
Per realitzar la compra online hi ha dos opcions:
a) Realitzar la compra sense registre, on es sol·licitaran les següents dades: nom, cognoms, correu electrònic, data de naixement (opcional), empresa (opcional), DNI/CIF (opcional), adreça complerta, telèfon (opcional) i dades del
pagament. Les dades no quedaran registrades, si vol tornar a comprar les haurà de tornar a introduir.
b) Realitzar la compra amb registre, on es sol·licitaran les següents dades: nom, cognoms, correu electrònic, contrasenya, data de naixement (opcional), empresa (opcional), DNI/CIF (opcional), adreça complerta, telèfon (opcional) i dades del pagament. Les dades quedaran registrades i entrant amb el seu usuari no caldrà que les torni a introduir.

Si ho desitja, opcionalment, por registrar-se al butlletí i també rebre ofertes dels nostres partners.

Procedència. Com hem obtingut les seves dades?

Visitar la web de "Mandukacasa" no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

La procedència de les dades de caràcter personal sempre seran:
1) Donar resposta a les consultes i sol·licituds d'informació rebudes: El propi interessat o el seu representant legal.
2) Realitzar compra online: El propi interessat o el seu representant legal.

"Mandukacasa" prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

Els usuaris registrats (clients previs) podran accedir a la web per obtenir informació dels productes.

Mesures de seguretat. Què fem per protegir les seves dades

"Mandukacasa" adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Entre d'altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les dades?

Aquestes dades seran tractades per "Mandukacasa", no cedim les seves dades a terceres persones ni entitats, llevat d'obligació legal. No realitzem transferències internacionals amb les seves dades personals.

Drets. Quins són els seus drets quan ens facilita dades?

La normativa vigent de protecció de dades l'empara en una sèrie de drets en relació amb l'ús que li donem a les seves dades personals. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, us expliquem quins són els drets que l'assisteixen:

 • Sol·licitar el accés a les seves dades personals
 • Sol·licitar la rectificació de les seves dades
 • Sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades (dret a l ' «oblit»)
 • Limitar o oposar a l'ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la portabilitat de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets?

Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:
Presencialment o per correu electrònic a:
CLAVELL FORMATGERS S.L.
CIF: B59550814
C/ de Les Corts, num. 31, 08349, Cabrera de Mar
info@mandukacasa.cat

A més dels drets que l'assisteixen, si creu que les seves dades no s'estan recaptant o tractant d'acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:
Agència Espanyola de Protecció de Dades
C / Jorge Juan, 6. 28001, Madrid.
E-mail: info@agpd.es
Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

Consentiment i acceptació

L'acceptació del present document indica que vostè entén i accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat per la qual cosa autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. L'usuari que faciliti les seves dades personals a través del correu electrònic de "Mandukacasa", estarà proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal. Als formularis de contacte aquesta acceptació es realitza mitjançant l'activació de la casella de verificació de la nostra Política de Privacitat.