Avís Legal

Informació en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol

De conformitat amb el que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, l'informem que el titular del lloc web és MANDUKACASA, amb el qual es pot contactar a la següent adreça: C / de les Corts, núm. 31 08349 CABRERA DE MAR - BARCELONA - SPAIN NIF: B-59550814

Política de protecció de dades

De conformitat amb el que estableixen els articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliti a través dels diferents formularis d'entrada disposats a aquest efecte en el lloc web "Www.mandukacasa.cat" o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, seran incorporades al fitxer de CLIENTS i / o PROVEÏDORS responsabilitat de MANDUKACASA, amb la finalitat de la gestió i arxiu de les dades necessàries per a la prestació de serveis de comerç electrònic, manteniment de la relació empresa-client i per a la gestió interna de l'empresa.

Així mateix, el CLIENT del lloc web "Www.mandukacasa.cat", en facilitar voluntàriament les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis d'entrada disposats a aquest efecte en el Lloc Web, dóna el seu consentiment perquè les seves dades puguin ser cedides en aquells casos en què sigui necessària la connexió amb un tercer per a la prestació dels serveis oferts a través del lloc web, especialment a les empreses de transport amb la finalitat de poder gestionar els enviaments sol·licitats.

De la mateixa manera, el CLIENT del lloc web "Www.mandukacasa.cat" autoritza el manteniment de les dades en els nostres fitxers, un cop extingida la relació amb el Lloc Web, com històric de clients.

El consentiment s'entendrà prestat en tant no ens comuniqui expressament la revocació del mateix a algun dels tractaments indicats anteriorment.

EL CLIENT del lloc web "Www.mandukacasa.cat" serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant MANDUKACASA de bona fe com a mer prestador del servei. En cas d'haver facilitat dades falses o de terceres persones sense que hi hagi el seu consentiment per a això, MANDUKACASA es reserva el dret a la destrucció immediata de les esmentades dades a fi de protegir el dret del titular o titulars dels mateixos.

EL CLIENT del lloc web "Www.mandukacasa.cat" es compromet a comunicar a MANDUKACASA qualsevol modificació que es produeixi en les dades aportades.

Així mateix, és Política del lloc web "Www.mandukacasa.cat" no recaptar ni tractar dades de persones menors de catorze anys. En cas que una persona menor d'aquesta edat faciliti les seves dades a través dels diferents formularis d'entrada disposats a aquest efecte en el Lloc Web o mitjançant qualsevol altre mitjà, MANDUKACASA es reserva el dret a la destrucció immediata de les esmentades dades.

MANDUKACASA es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa que per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny.

El lloc web "Www.mandukacasa.cat" no utilitza cookies ni altres mitjans tècnics que permetin identificar a usuaris en concret ni conèixer dades de la seva navegació, sense que l'usuari en sigui conscient. No obstant això, és el nostre compromís que qualsevol canvi en la Política de Privadesa referent a això serà immediatament advertit, a través d'aquest lloc web, incloent l'oportuna rectificació en aquest apartat.

EL CLIENT del lloc web "Www.mandukacasa.cat" podrà en qualsevol moment exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, dirigint-se al responsable del fitxer, en la següent adreça: C / de les Corts, núm. 31 08349 CABRERA DE MAR - BARCELONA - SPAIN

Finalment, l'informem que MANDUKACASA pot enviar als CLIENTS del lloc web "Www.mandukacasa.cat" ofertes comercials o promocionals sobre productes o serveis relacionats amb l'empresa durant la vigència de la relació amb la mateixa i inclús un cop extingida aquesta, per correu postal ordinari o mitjançant correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Garantia de satisfacció (desistiment i devolucions)

Si en rebre la seva comanda vostè no queda satisfet, té un termini de 10 dies per tornar-lo. Per realitzar la devolució només ha de trucar al telèfon +34 93 799 34 55 i remetre'ns el producte, que ha d'estar sense usar i amb el seu precinte i envàs original intactes. Un cop rebut i prèvia comprovació de la mercaderia, es procedirà al reintegrament de l'import a la targeta.

En ambdós casos les despeses d'enviament aniran a càrrec del client, excepte en els casos en què MANDUKACASA procedeixi a donar ordre de recollida a través de la seva agència de transport.

En qualsevol cas contacti amb el nostre Departament d'Atenció al Client en el nombre de telèfon +34 93 799 34 55.

Llei 47/2002 de 19 de desembre, de reforma de la Llei 7/1996 de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, per a la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 97/7 / CE en matèria de contractes a distància i per l'adaptació de la Llei a diverses Directives Comunitàries.